Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
3. mars 18:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
84. Magne Storstein Reisadalen Sluttplassering: 7

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 46min 9/3 16:03 9/3 16:03 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 05min 9/3 20:08 9/3 23:11 3h 03min 14 / 14
3 Levajok 1 5h 58min 10/3 05:09 10/3 10:20 5h 11min 14 / 14
4 Tana 9h 32min 10/3 19:52 11/3 01:31 5h 39min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 34min 11/3 09:05 12/3 01:57 16h 52min 14 / 12
6 Kirkenes 5h 19min 12/3 07:16 12/3 12:22 5h 06min 12 / 12
7 Neiden 2 10h 07min 12/3 22:29 13/3 02:38 4h 09min 12 / 12
8 Varangerbotn 7h 04min 13/3 09:42 13/3 16:09 6h 27min 12 / 11
9 Sirbma 6h 27min 13/3 22:36 14/3 06:29 7h 53min 11 / 11
10 Levajok 2 6h 12min 14/3 12:41 14/3 12:59 18min 11 / 11
11 Karasjok 6h 46min 14/3 19:45 15/3 03:51 8h 06min 11 / 10
12 Jotka 7h 45min 15/3 11:36 15/3 11:40 4min 10 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:17 9/3 16:03 3h 46min 14 4 / 2
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:03 9/3 20:08 4h 05min 14 2 / 2
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 23:11 10/3 05:09 5h 58min 14 2 / 2
4 Levajok 1 - Tana 10/3 10:20 10/3 19:52 9h 32min 14 3 / 6
5 Tana - Neiden 1 11/3 01:31 11/3 09:05 7h 34min 14 8 / 8
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 01:57 12/3 07:16 5h 19min 12 16 / 15
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 12:22 12/3 22:29 10h 07min 12 15 / 11
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 02:38 13/3 09:42 7h 04min 12 6 / 7
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 16:09 13/3 22:36 6h 27min 11 13 / 11
10 Sirbma - Levajok 2 14/3 06:29 14/3 12:41 6h 12min 11 12 / 12
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 12:59 14/3 19:45 6h 46min 11 10 / 8
12 Karasjok - Jotka 15/3 03:51 15/3 11:36 7h 45min 10 8 / 7
13 Jotka - Alta 15/3 11:40 15/3 15:57 4h 17min 10 7 / 7