Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
1. mars 23:21
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
101. Arnt Ola Skjerve Jådåren Sluttplassering: 2

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 55min 9/3 16:29 9/3 16:29 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 31min 9/3 21:00 10/3 00:47 3h 47min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 16min 10/3 07:03 10/3 12:04 5h 01min 14 / 14
4 Tana 9h 25min 10/3 21:29 11/3 14:05 16h 36min 14 / 14
5 Neiden 1 6h 14min 11/3 20:19 12/3 00:36 4h 17min 14 / 13
6 Kirkenes 5h 45min 12/3 06:21 12/3 10:54 4h 33min 13 / 12
7 Neiden 2 10h 26min 12/3 21:20 13/3 04:39 7h 19min 12 / 12
8 Varangerbotn 6h 05min 13/3 10:44 13/3 10:46 2min 12 / 12
9 Sirbma 7h 06min 13/3 17:52 13/3 21:10 3h 18min 12 / 11
10 Levajok 2 7h 26min 14/3 04:36 14/3 04:43 7min 11 / 11
11 Karasjok 8h 24min 14/3 13:07 14/3 21:07 8h 00min 11 / 7
12 Jotka 9h 08min 15/3 06:15 15/3 06:17 2min 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:34 9/3 16:29 3h 55min 14 21 / 16
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:29 9/3 21:00 4h 31min 14 16 / 19
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 00:47 10/3 07:03 6h 16min 14 20 / 19
4 Levajok 1 - Tana 10/3 12:04 10/3 21:29 9h 25min 14 17 / 18
5 Tana - Neiden 1 11/3 14:05 11/3 20:19 6h 14min 14 46 / 45
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 00:36 12/3 06:21 5h 45min 13 11 / 11
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 10:54 12/3 21:20 10h 26min 12 5 / 4
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 04:39 13/3 10:44 6h 05min 12 11 / 9
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 10:46 13/3 17:52 7h 06min 12 4 / 4
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 21:10 14/3 04:36 7h 26min 11 2 / 2
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 04:43 14/3 13:07 8h 24min 11 1 / 3
12 Karasjok - Jotka 14/3 21:07 15/3 06:15 9h 08min 7 3 / 2
13 Jotka - Alta 15/3 06:17 15/3 11:21 5h 04min 7 2 / 2