Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
19. juli 04:18
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
130. Tom Frode Johansen Furuflaten Sluttplassering: 25

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 56min 9/3 16:59 9/3 16:59 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 39min 9/3 21:38 10/3 01:53 4h 15min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 26min 10/3 08:19 10/3 14:13 5h 54min 14 / 14
4 Tana 9h 41min 10/3 23:54 11/3 05:38 5h 44min 14 / 11
5 Neiden 1 8h 14min 11/3 13:52 12/3 06:07 16h 15min 11 / 10
6 Kirkenes 6h 25min 12/3 12:32 12/3 18:10 5h 38min 10 / 10
7 Neiden 2 11h 43min 13/3 05:53 13/3 14:22 8h 29min 10 / 7
8 Varangerbotn 7h 48min 13/3 22:10 14/3 04:17 6h 07min 7 / 7
9 Sirbma 7h 01min 14/3 11:18 14/3 17:12 5h 54min 7 / 7
10 Levajok 2 7h 24min 15/3 00:36 15/3 05:27 4h 51min 7 / 7
11 Karasjok 7h 14min 15/3 12:41 15/3 20:41 8h 00min 7 / 7
12 Jotka 8h 47min 16/3 05:28 16/3 05:28 0 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 13:03 9/3 16:59 3h 56min 14 50 / 49
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:59 9/3 21:38 4h 39min 14 49 / 42
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 01:53 10/3 08:19 6h 26min 14 39 / 37
4 Levajok 1 - Tana 10/3 14:13 10/3 23:54 9h 41min 14 36 / 37
5 Tana - Neiden 1 11/3 05:38 11/3 13:52 8h 14min 11 32 / 34
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 06:07 12/3 12:32 6h 25min 10 37 / 39
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 18:10 13/3 05:53 11h 43min 10 39 / 39
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 14:22 13/3 22:10 7h 48min 7 38 / 37
9 Varangerbotn - Sirbma 14/3 04:17 14/3 11:18 7h 01min 7 33 / 33
10 Sirbma - Levajok 2 14/3 17:12 15/3 00:36 7h 24min 7 32 / 29
11 Levajok 2 - Karasjok 15/3 05:27 15/3 12:41 7h 14min 7 23 / 22
12 Karasjok - Jotka 15/3 20:41 16/3 05:28 8h 47min 7 21 / 25
13 Jotka - Alta 16/3 05:28 16/3 10:13 4h 45min 7 25 / 25