Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
26. januar 22:18
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
107. Torsten Kohnert Slussfors Sluttplassering: 22

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 01min 9/3 16:41 9/3 16:41 0 14 / 14
2 Skoganvarre 5h 09min 9/3 21:50 10/3 02:25 4h 35min 14 / 13
3 Levajok 1 6h 58min 10/3 09:23 10/3 15:20 5h 57min 13 / 13
4 Tana 10h 03min 11/3 01:23 11/3 17:54 16h 31min 13 / 13
5 Neiden 1 7h 48min 12/3 01:42 12/3 08:01 6h 19min 13 / 13
6 Kirkenes 6h 22min 12/3 14:23 12/3 20:16 5h 53min 13 / 12
7 Neiden 2 11h 35min 13/3 07:51 13/3 13:45 5h 54min 12 / 11
8 Varangerbotn 7h 05min 13/3 20:50 14/3 03:07 6h 17min 11 / 11
9 Sirbma 6h 53min 14/3 10:00 14/3 16:08 6h 08min 11 / 11
10 Levajok 2 6h 57min 14/3 23:05 15/3 05:49 6h 44min 11 / 11
11 Karasjok 6h 57min 15/3 12:46 15/3 20:47 8h 01min 11 / 10
12 Jotka 8h 02min 16/3 04:49 16/3 04:49 0 10 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:40 9/3 16:41 4h 01min 14 27 / 33
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:41 9/3 21:50 5h 09min 14 33 / 47
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 02:25 10/3 09:23 6h 58min 13 44 / 48
4 Levajok 1 - Tana 10/3 15:20 11/3 01:23 10h 03min 13 42 / 42
5 Tana - Neiden 1 11/3 17:54 12/3 01:42 7h 48min 13 49 / 48
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 08:01 12/3 14:23 6h 22min 13 41 / 41
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 20:16 13/3 07:51 11h 35min 12 42 / 44
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 13:45 13/3 20:50 7h 05min 11 37 / 34
9 Varangerbotn - Sirbma 14/3 03:07 14/3 10:00 6h 53min 11 30 / 27
10 Sirbma - Levajok 2 14/3 16:08 14/3 23:05 6h 57min 11 28 / 26
11 Levajok 2 - Karasjok 15/3 05:49 15/3 12:46 6h 57min 11 24 / 23
12 Karasjok - Jotka 15/3 20:47 16/3 04:49 8h 02min 10 23 / 22
13 Jotka - Alta 16/3 04:49 16/3 09:18 4h 29min 10 22 / 22