Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
26. januar 23:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
129. Hugh Neff Chicago Sluttplassering: 6

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 53min 9/3 16:55 9/3 16:55 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 28min 9/3 21:23 10/3 00:52 3h 29min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 23min 10/3 07:15 10/3 11:41 4h 26min 14 / 14
4 Tana 9h 45min 10/3 21:26 11/3 01:52 4h 26min 14 / 12
5 Neiden 1 7h 33min 11/3 09:25 12/3 01:32 16h 07min 12 / 12
6 Kirkenes 5h 50min 12/3 07:22 12/3 07:48 26min 12 / 11
7 Neiden 2 12h 02min 12/3 19:50 13/3 02:08 6h 18min 11 / 10
8 Varangerbotn 6h 37min 13/3 08:45 13/3 11:56 3h 11min 10 / 9
9 Sirbma 7h 03min 13/3 18:59 13/3 23:30 4h 31min 9 / 9
10 Levajok 2 6h 46min 14/3 06:16 14/3 06:24 8min 9 / 8
11 Karasjok 8h 27min 14/3 14:51 14/3 22:54 8h 03min 8 / 6
12 Jotka 9h 20min 15/3 08:14 15/3 10:20 2h 06min 6 / 6

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 13:02 9/3 16:55 3h 53min 14 49 / 47
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:55 9/3 21:23 4h 28min 14 47 / 34
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 00:52 10/3 07:15 6h 23min 14 23 / 22
4 Levajok 1 - Tana 10/3 11:41 10/3 21:26 9h 45min 14 14 / 16
5 Tana - Neiden 1 11/3 01:52 11/3 09:25 7h 33min 12 10 / 10
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 01:32 12/3 07:22 5h 50min 12 15 / 16
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 07:48 12/3 19:50 12h 02min 11 1 / 1
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 02:08 13/3 08:45 6h 37min 10 3 / 5
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 11:56 13/3 18:59 7h 03min 9 5 / 6
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 23:30 14/3 06:16 6h 46min 9 4 / 4
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 06:24 14/3 14:51 8h 27min 8 4 / 4
12 Karasjok - Jotka 14/3 22:54 15/3 08:14 9h 20min 6 4 / 6
13 Jotka - Alta 15/3 10:20 15/3 15:40 5h 20min 6 6 / 6