Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
19. juli 04:53
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
81. Mats Pettersson Kiruna Sluttplassering: 19

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 39min 9/3 15:53 9/3 15:53 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 04min 9/3 19:57 9/3 23:33 3h 36min 14 / 13
3 Levajok 1 6h 12min 10/3 05:45 10/3 11:43 5h 58min 13 / 11
4 Tana 9h 42min 10/3 21:25 11/3 02:13 4h 48min 11 / 11
5 Neiden 1 8h 15min 11/3 10:28 12/3 03:23 16h 55min 11 / 8
6 Kirkenes 6h 06min 12/3 09:29 12/3 14:16 4h 47min 8 / 8
7 Neiden 2 10h 23min 13/3 00:39 13/3 06:15 5h 36min 8 / 8
8 Varangerbotn 6h 44min 13/3 12:59 13/3 18:50 5h 51min 8 / 8
9 Sirbma 6h 36min 14/3 01:26 14/3 06:42 5h 16min 8 / 8
10 Levajok 2 6h 24min 14/3 13:06 14/3 17:19 4h 13min 8 / 6
11 Karasjok 8h 30min 15/3 01:49 15/3 09:53 8h 04min 6 / 6
12 Jotka 8h 58min 15/3 18:51 16/3 01:10 6h 19min 6 / 6

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:14 9/3 15:53 3h 39min 14 1 / 1
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 15:53 9/3 19:57 4h 04min 14 1 / 1
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 23:33 10/3 05:45 6h 12min 13 4 / 6
4 Levajok 1 - Tana 10/3 11:43 10/3 21:25 9h 42min 11 15 / 15
5 Tana - Neiden 1 11/3 02:13 11/3 10:28 8h 15min 11 11 / 14
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 03:23 12/3 09:29 6h 06min 8 20 / 24
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 14:16 13/3 00:39 10h 23min 8 23 / 19
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 06:15 13/3 12:59 6h 44min 8 14 / 16
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 18:50 14/3 01:26 6h 36min 8 18 / 17
10 Sirbma - Levajok 2 14/3 06:42 14/3 13:06 6h 24min 8 13 / 13
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 17:19 15/3 01:49 8h 30min 6 16 / 15
12 Karasjok - Jotka 15/3 09:53 15/3 18:51 8h 58min 6 15 / 16
13 Jotka - Alta 16/3 01:10 16/3 05:20 4h 10min 6 19 / 19