Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
19. juli 04:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
112. Stein Håvard Fjestad Stange Sluttplassering: 27

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 51min 9/3 16:36 9/3 16:36 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 51min 9/3 21:27 10/3 01:14 3h 47min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 55min 10/3 08:09 10/3 13:26 5h 17min 14 / 14
4 Tana 9h 58min 10/3 23:24 11/3 06:05 6h 41min 14 / 13
5 Neiden 1 7h 45min 11/3 13:50 12/3 06:20 16h 30min 13 / 12
6 Kirkenes 5h 33min 12/3 11:53 12/3 12:31 38min 12 / 12
7 Neiden 2 12h 22min 13/3 00:53 13/3 07:32 6h 39min 12 / 12
8 Varangerbotn 7h 26min 13/3 14:58 14/3 01:04 10h 06min 12 / 12
9 Sirbma 6h 01min 14/3 07:05 14/3 12:09 5h 04min 12 / 11
10 Levajok 2 6h 27min 14/3 18:36 15/3 05:51 11h 15min 11 / 8
11 Karasjok 7h 36min 15/3 13:27 15/3 21:36 8h 09min 8 / 7
12 Jotka 9h 07min 16/3 06:43 16/3 06:46 3min 7 / 6

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:45 9/3 16:36 3h 51min 14 32 / 27
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:36 9/3 21:27 4h 51min 14 27 / 36
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 01:14 10/3 08:09 6h 55min 14 30 / 35
4 Levajok 1 - Tana 10/3 13:26 10/3 23:24 9h 58min 14 30 / 35
5 Tana - Neiden 1 11/3 06:05 11/3 13:50 7h 45min 13 34 / 33
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 06:20 12/3 11:53 5h 33min 12 38 / 37
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 12:31 13/3 00:53 12h 22min 12 17 / 22
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 07:32 13/3 14:58 7h 26min 12 23 / 25
9 Varangerbotn - Sirbma 14/3 01:04 14/3 07:05 6h 01min 12 27 / 26
10 Sirbma - Levajok 2 14/3 12:09 14/3 18:36 6h 27min 11 23 / 22
11 Levajok 2 - Karasjok 15/3 05:51 15/3 13:27 7h 36min 8 26 / 25
12 Karasjok - Jotka 15/3 21:36 16/3 06:43 9h 07min 7 25 / 27
13 Jotka - Alta 16/3 06:46 16/3 11:35 4h 49min 6 27 / 27