Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
22. februar 18:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
40. Dag Torulf Olsen Hammerfest Sluttplassering: 13

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 06min 11/3 14:45 11/3 14:45 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 40min 11/3 19:25 11/3 22:28 3h 03min 14 / 14
3 Levajok 1 8h 24min 12/3 06:52 12/3 12:13 5h 21min 14 / 14
4 Tana 10h 35min 12/3 22:48 13/3 04:41 5h 53min 14 / 14
5 Neiden 1 8h 24min 13/3 13:05 14/3 05:05 16h 00min 14 / 14
6 Øvre Pasvik 7h 12min 14/3 12:17 14/3 15:00 2h 43min 14 / 14
7 Kirkenes 6h 35min 14/3 21:35 15/3 02:22 4h 47min 14 / 13
8 Neiden 7h 25min 15/3 09:47 15/3 12:55 3h 08min 13 / 13
9 Varangerbotn 7h 06min 15/3 20:01 16/3 00:04 4h 03min 13 / 13
10 Sirbma 7h 15min 16/3 07:19 16/3 16:00 8h 41min 13 / 10
11 Levajok 6h 47min 16/3 22:47 17/3 03:48 5h 01min 10 / 10
12 Karasjok 7h 02min 17/3 10:50 17/3 15:51 5h 01min 10 / 10
13 Jotka 8h 31min 18/3 00:22 18/3 00:22 0 10 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 11/3 11:39 11/3 14:45 3h 06min 14 40 / 22
2 Jotka - Skoganvarre 11/3 14:45 11/3 19:25 4h 40min 14 20 / 2
3 Skoganvarre - Levajok 1 11/3 22:28 12/3 06:52 8h 24min 14 1 / 17
4 Levajok 1 - Tana 12/3 12:13 12/3 22:48 10h 35min 14 10 / 23
5 Tana - Neiden 1 13/3 04:41 13/3 13:05 8h 24min 14 16 / 15
6 Neiden - Øvre Pasvik 14/3 05:05 14/3 12:17 7h 12min 14 25 / 22
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 14/3 15:00 14/3 21:35 6h 35min 14 20 / 16
8 Kirkenes - Neiden 15/3 02:22 15/3 09:47 7h 25min 13 12 / 19
9 Neiden - Varangerbotn 15/3 12:55 15/3 20:01 7h 06min 13 11 / 13
10 Varangerbotn - Sirbma 16/3 00:04 16/3 07:19 7h 15min 13 11 / 13
11 Sirbma - Levajok 16/3 16:00 16/3 22:47 6h 47min 10 14 / 14
12 Levajok - Karasjok 17/3 03:48 17/3 10:50 7h 02min 10 14 / 15
13 Karasjok - Jotka 17/3 15:51 18/3 00:22 8h 31min 10 14 / 15
14 Jotka - Alta 18/3 00:22 18/3 05:33 5h 11min 10 14 / 13