Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
3. mars 20:04
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Kristoffer Halvorsen Langhus Sluttplassering: 6

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 25min 11/3 14:39 11/3 14:39 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 55min 11/3 19:34 11/3 23:02 3h 28min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 32min 12/3 06:34 12/3 11:40 5h 06min 14 / 13
4 Tana 10h 10min 12/3 21:50 13/3 13:50 16h 00min 13 / 12
5 Neiden 1 7h 24min 13/3 21:14 14/3 02:23 5h 09min 12 / 12
6 Øvre Pasvik 7h 15min 14/3 09:38 14/3 14:26 4h 48min 12 / 12
7 Kirkenes 6h 26min 14/3 20:52 15/3 01:08 4h 16min 12 / 11
8 Neiden 5h 48min 15/3 06:56 15/3 11:30 4h 34min 11 / 10
9 Varangerbotn 6h 40min 15/3 18:10 15/3 23:08 4h 58min 10 / 10
10 Sirbma 6h 43min 16/3 05:51 16/3 11:03 5h 12min 10 / 10
11 Levajok 7h 23min 16/3 18:26 16/3 23:36 5h 10min 10 / 10
12 Karasjok 6h 31min 17/3 06:07 17/3 10:57 4h 50min 10 / 7
13 Jotka 8h 04min 17/3 19:01 17/3 19:04 3min 7 / 6

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 11/3 11:14 11/3 14:39 3h 25min 14 15 / 17
2 Jotka - Skoganvarre 11/3 14:39 11/3 19:34 4h 55min 14 15 / 6
3 Skoganvarre - Levajok 1 11/3 23:02 12/3 06:34 7h 32min 14 6 / 6
4 Levajok 1 - Tana 12/3 11:40 12/3 21:50 10h 10min 13 3 / 11
5 Tana - Neiden 1 13/3 13:50 13/3 21:14 7h 24min 12 26 / 27
6 Neiden - Øvre Pasvik 14/3 02:23 14/3 09:38 7h 15min 12 11 / 10
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 14/3 14:26 14/3 20:52 6h 26min 12 17 / 14
8 Kirkenes - Neiden 15/3 01:08 15/3 06:56 5h 48min 11 10 / 9
9 Neiden - Varangerbotn 15/3 11:30 15/3 18:10 6h 40min 10 10 / 8
10 Varangerbotn - Sirbma 15/3 23:08 16/3 05:51 6h 43min 10 8 / 8
11 Sirbma - Levajok 16/3 11:03 16/3 18:26 7h 23min 10 5 / 5
12 Levajok - Karasjok 16/3 23:36 17/3 06:07 6h 31min 10 4 / 4
13 Karasjok - Jotka 17/3 10:57 17/3 19:01 8h 04min 7 3 / 5
14 Jotka - Alta 17/3 19:04 17/3 23:28 4h 24min 6 5 / 6