Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
28. mai 03:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
39. Krister Höök Tana Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 11:38 14
Jotka 11/3 15:05 11/3 15:05 14 03:27 14,5 km/t 03:27 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 11/3 19:34 12/3 00:44 14 04:29 12,9 km/t 07:56 05:10 05:10 39,4 58 km 108 km
Levajok 1 12/3 08:22 12/3 14:29 14 07:38 11,0 km/t 15:34 06:07 11:17 42,0 84 km 192 km
Tana 12/3 23:37 13/3 15:43 13 09:08 10,9 km/t 24:42 16:06 27:23 52,6 100 km 292 km
Neiden 1 13/3 23:50 14/3 06:09 12 08:07 11,8 km/t 32:49 06:19 33:42 50,7 96 km 388 km
Øvre Pasvik 14/3 13:41 14/3 17:10 12 07:32 10,4 km/t 40:21 03:29 37:11 48,0 78 km 466 km
Kirkenes 15/3 00:31 15/3 06:51 11 07:21 11,8 km/t 47:42 06:20 43:31 47,7 87 km 553 km
Neiden 15/3 14:25 15/3 20:59 11 07:34 9,6 km/t 55:16 06:34 50:05 47,5 73 km 626 km
Varangerbotn 16/3 04:38 16/3 09:44 11 07:39 10,7 km/t 62:55 05:06 55:11 46,7 82 km 708 km
Sirbma 16/3 17:30 16/3 23:00 11 07:46 9,9 km/t 70:41 05:30 60:41 46,2 77 km 785 km
Levajok 17/3 06:02 17/3 11:17 11 07:02 9,4 km/t 77:43 05:15 65:56 45,9 66 km 851 km
Karasjok 17/3 19:58 18/3 00:43 11 08:41 9,7 km/t 86:24 04:45 70:41 45,0 84 km 935 km
Jotka 18/3 09:29 18/3 09:29 11 08:46 9,5 km/t 95:10 00:00 70:41 42,6 83 km 1018 km
Alta 18/3 15:14 11 05:45 8,7 km/t 100:55 70:41 41,2 50 km 1068 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 4min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:04 Skoganvarre 11/3 19:34 12/3 00:44 05:10
16:00 Tana 12/3 23:37 13/3 15:43 16:06