Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
28. mai 02:32
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
22. Alf-Einar Hernes Eidfjord
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 11:21 14
Jotka 11/3 14:48 11/3 14:48 14 03:27 14,5 km/t 03:27 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 11/3 19:57 12/3 00:06 14 05:09 11,3 km/t 08:36 04:09 04:09 32,5 58 km 108 km
Levajok 1 12/3 07:27 12/3 13:31 14 07:21 11,4 km/t 15:57 06:04 10:13 39,0 84 km 192 km
Tana 12/3 22:29 13/3 06:23 14 08:58 11,2 km/t 24:55 07:54 18:07 42,1 100 km 292 km
Neiden 1 13/3 14:21 13/3 20:30 14 07:58 12,1 km/t 32:53 06:09 24:16 42,5 96 km 388 km
Øvre Pasvik 14/3 04:38 14/3 08:42 14 08:08 9,6 km/t 41:01 04:04 28:20 40,9 78 km 466 km
Kirkenes 14/3 16:25 15/3 09:20 11 07:43 11,3 km/t 48:44 16:55 45:15 48,1 87 km 553 km
Neiden 15/3 15:21 15/3 19:15 10 06:01 12,1 km/t 54:45 03:54 49:09 47,3 73 km 626 km
Varangerbotn 16/3 02:21 16/3 09:14 8 07:06 11,5 km/t 61:51 06:53 56:02 47,5 82 km 708 km
Sirbma 16/3 16:17 07:03 10,9 km/t 68:54 56:02 44,9 77 km 785 km
Levajok 66 km 851 km
Karasjok 84 km 935 km
Jotka 83 km 1018 km
Alta 50 km 1068 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 21min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:21 Skoganvarre 11/3 19:57 12/3 00:06 04:09
16:00 Kirkenes 14/3 16:25 15/3 09:20 16:55