Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
1. mars 21:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
21. Espen Sønvisen Bech Alta

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 27min 11/3 14:47 11/3 14:47 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 49min 11/3 19:36 11/3 23:36 4h 00min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 08min 12/3 06:44 12/3 12:32 5h 48min 14 / 14
4 Tana 9h 18min 12/3 21:50 13/3 03:51 6h 01min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 51min 13/3 11:42 14/3 03:42 16h 00min 14 / 13
6 Øvre Pasvik 10h 13min 14/3 13:55 14/3 13:55 0 13 / 13
7 Kirkenes 9h 03min 14/3 22:58 15/3 03:08 4h 10min 13 / 13
8 Neiden 6h 05min 15/3 09:13 15/3 17:02 7h 49min 13 / 13
9 Varangerbotn 6h 44min 15/3 23:46 16/3 05:27 5h 41min 13 / 13
10 Sirbma 6h 16min 16/3 11:43 16/3 17:24 5h 41min 13 / 12
11 Levajok 5h 34min 16/3 22:58 17/3 04:03 5h 05min 12 / 12
12 Karasjok 6h 24min 17/3 10:27 17/3 15:22 4h 55min 12 / 11
13 Jotka 7h 47min 17/3 23:09 17/3 23:12 3min 11 / 11

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 11/3 11:20 11/3 14:47 3h 27min 14 21 / 23
2 Jotka - Skoganvarre 11/3 14:47 11/3 19:36 4h 49min 14 21 / 17
3 Skoganvarre - Levajok 1 11/3 23:36 12/3 06:44 7h 08min 14 18 / 10
4 Levajok 1 - Tana 12/3 12:32 12/3 21:50 9h 18min 14 19 / 11
5 Tana - Neiden 1 13/3 03:51 13/3 11:42 7h 51min 14 14 / 11
6 Neiden - Øvre Pasvik 14/3 03:42 14/3 13:55 10h 13min 13 21 / 33
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 14/3 13:55 14/3 22:58 9h 03min 13 15 / 21
8 Kirkenes - Neiden 15/3 03:08 15/3 09:13 6h 05min 13 19 / 16
9 Neiden - Varangerbotn 15/3 17:02 15/3 23:46 6h 44min 13 17 / 17
10 Varangerbotn - Sirbma 16/3 05:27 16/3 11:43 6h 16min 13 18 / 17
11 Sirbma - Levajok 16/3 17:24 16/3 22:58 5h 34min 12 18 / 15
12 Levajok - Karasjok 17/3 04:03 17/3 10:27 6h 24min 12 15 / 13
13 Karasjok - Jotka 17/3 15:22 17/3 23:09 7h 47min 11 12 / 12
14 Jotka - Alta 17/3 23:12   0 11 11 /