Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
28. mai 03:17
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
21. Espen Sønvisen Bech Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 11:20 14
Jotka 11/3 14:47 11/3 14:47 14 03:27 14,5 km/t 03:27 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 11/3 19:36 11/3 23:36 14 04:49 12,0 km/t 08:16 04:00 04:00 32,6 58 km 108 km
Levajok 1 12/3 06:44 12/3 12:32 14 07:08 11,8 km/t 15:24 05:48 09:48 38,9 84 km 192 km
Tana 12/3 21:50 13/3 03:51 14 09:18 10,8 km/t 24:42 06:01 15:49 39,0 100 km 292 km
Neiden 1 13/3 11:42 14/3 03:42 13 07:51 12,2 km/t 32:33 16:00 31:49 49,4 96 km 388 km
Øvre Pasvik 14/3 13:55 14/3 13:55 13 10:13 7,6 km/t 42:46 00:00 31:49 42,7 78 km 466 km
Kirkenes 14/3 22:58 15/3 03:08 13 09:03 9,6 km/t 51:49 04:10 35:59 41,0 87 km 553 km
Neiden 15/3 09:13 15/3 17:02 13 06:05 12,0 km/t 57:54 07:49 43:48 43,1 73 km 626 km
Varangerbotn 15/3 23:46 16/3 05:27 13 06:44 12,2 km/t 64:38 05:41 49:29 43,4 82 km 708 km
Sirbma 16/3 11:43 16/3 17:24 12 06:16 12,3 km/t 70:54 05:41 55:10 43,8 77 km 785 km
Levajok 16/3 22:58 17/3 04:03 12 05:34 11,9 km/t 76:28 05:05 60:15 44,1 66 km 851 km
Karasjok 17/3 10:27 17/3 15:22 11 06:24 13,1 km/t 82:52 04:55 65:10 44,0 84 km 935 km
Jotka 17/3 23:09 17/3 23:12 11 07:47 10,7 km/t 90:39 00:03 65:13 41,8 83 km 1018 km
Alta 00:00 90:39 65:13 41,8 50 km 1068 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:22 Skoganvarre 11/3 19:36 11/3 23:36 04:00
16:00 Neiden 13/3 11:42 15/3 03:42 40:00