Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
28. mai 04:13
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Arnt Ola Skjerve Jådåren Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 11:15 14
Jotka 11/3 14:22 11/3 16:01 14 03:07 16,0 km/t 03:07 01:39 01:39 34,6 50 km 50 km
Skoganvarre 11/3 20:17 12/3 00:20 13 04:16 13,6 km/t 07:23 04:03 05:42 43,6 58 km 108 km
Levajok 1 12/3 07:24 12/3 12:20 13 07:04 11,9 km/t 14:27 04:56 10:38 42,4 84 km 192 km
Tana 12/3 21:57 13/3 13:57 13 09:37 10,4 km/t 24:04 16:00 26:38 52,5 100 km 292 km
Neiden 1 13/3 21:07 14/3 02:14 13 07:10 13,4 km/t 31:14 05:07 31:45 50,4 96 km 388 km
Øvre Pasvik 14/3 09:25 14/3 13:06 13 07:11 10,9 km/t 38:25 03:41 35:26 48,0 78 km 466 km
Kirkenes 14/3 19:30 15/3 00:40 13 06:24 13,6 km/t 44:49 05:10 40:36 47,5 87 km 553 km
Neiden 15/3 06:30 15/3 11:10 12 05:50 12,5 km/t 50:39 04:40 45:16 47,2 73 km 626 km
Varangerbotn 15/3 17:44 15/3 21:36 11 06:34 12,5 km/t 57:13 03:52 49:08 46,2 82 km 708 km
Sirbma 16/3 04:24 16/3 14:26 9 06:48 11,3 km/t 64:01 10:02 59:10 48,0 77 km 785 km
Levajok 16/3 20:49 17/3 01:41 9 06:23 10,3 km/t 70:24 04:52 64:02 47,6 66 km 851 km
Karasjok 17/3 08:10 17/3 13:18 8 06:29 13,0 km/t 76:53 05:08 69:10 47,4 84 km 935 km
Jotka 17/3 20:53 17/3 20:53 8 07:35 10,9 km/t 84:28 00:00 69:10 45,0 83 km 1018 km
Alta 18/3 01:02 8 04:09 12,0 km/t 88:37 69:10 43,8 50 km 1068 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 27min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:27 Skoganvarre 11/3 20:17 12/3 00:20 04:03
16:00 Tana 12/3 21:57 13/3 13:57 16:00