Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
20. mai 16:30
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Tove Sørensen Tromsø
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 11:10 14
Jotka 11/3 14:17 11/3 14:17 14 03:07 16,0 km/t 03:07 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 11/3 19:34 12/3 00:32 14 05:17 11,0 km/t 08:24 04:58 04:58 37,2 58 km 108 km
Levajok 1 12/3 07:39 12/3 13:44 13 07:07 11,8 km/t 15:31 06:05 11:03 41,6 84 km 192 km
Tana 12/3 23:07 13/3 15:17 10 09:23 10,7 km/t 24:54 16:10 27:13 52,2 100 km 292 km
Neiden 1 13/3 23:42 14/3 06:08 10 08:25 11,4 km/t 33:19 06:26 33:39 50,2 96 km 388 km
Øvre Pasvik 14/3 13:32 14/3 17:59 10 07:24 10,5 km/t 40:43 04:27 38:06 48,3 78 km 466 km
Kirkenes 15/3 00:58 15/3 09:17 8 06:59 12,5 km/t 47:42 08:19 46:25 49,3 87 km 553 km
Neiden 15/3 16:17 15/3 22:25 8 07:00 10,4 km/t 54:42 06:08 52:33 49,0 73 km 626 km
Varangerbotn 16/3 06:23 16/3 12:24 7 07:58 10,3 km/t 62:40 06:01 58:34 48,3 82 km 708 km
Sirbma 16/3 19:41 17/3 01:00 7 07:17 10,6 km/t 69:57 05:19 63:53 47,7 77 km 785 km
Levajok 17/3 07:25 17/3 12:31 7 06:25 10,3 km/t 76:22 05:06 68:59 47,5 66 km 851 km
Karasjok 17/3 20:48 18/3 11:19 7 08:17 10,1 km/t 84:39 14:31 83:30 49,7 84 km 935 km
Jotka 00:00 84:39 83:30 49,7 83 km 1018 km
Alta 50 km 1068 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 32min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:32 Skoganvarre 11/3 19:34 12/3 00:32 04:58
16:00 Tana 12/3 23:07 13/3 15:17 16:10