Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
22. juli 15:35
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Bernhard Schuchert Sassenberg Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 11:37 14
Jotka 11/3 15:05 11/3 15:05 14 03:28 14,4 km/t 03:28 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 11/3 19:42 12/3 00:07 14 04:37 12,6 km/t 08:05 04:25 04:25 35,3 58 km 108 km
Levajok 1 12/3 07:14 12/3 13:13 14 07:07 11,8 km/t 15:12 05:59 10:24 40,6 84 km 192 km
Tana 12/3 22:21 13/3 14:21 13 09:08 10,9 km/t 24:20 16:00 26:24 52,0 100 km 292 km
Neiden 1 13/3 22:02 14/3 03:08 12 07:41 12,5 km/t 32:01 05:06 31:30 49,6 96 km 388 km
Øvre Pasvik 14/3 10:30 14/3 15:54 12 07:22 10,6 km/t 39:23 05:24 36:54 48,4 78 km 466 km
Kirkenes 14/3 22:11 15/3 03:21 11 06:17 13,8 km/t 45:40 05:10 42:04 47,9 87 km 553 km
Neiden 15/3 09:55 15/3 15:30 9 06:34 11,1 km/t 52:14 05:35 47:39 47,7 73 km 626 km
Varangerbotn 15/3 22:38 16/3 03:52 9 07:08 11,5 km/t 59:22 05:14 52:53 47,1 82 km 708 km
Sirbma 16/3 10:46 16/3 15:47 8 06:54 11,2 km/t 66:16 05:01 57:54 46,6 77 km 785 km
Levajok 16/3 22:18 17/3 03:15 8 06:31 10,1 km/t 72:47 04:57 62:51 46,3 66 km 851 km
Karasjok 17/3 10:19 17/3 15:29 8 07:04 11,9 km/t 79:51 05:10 68:01 46,0 84 km 935 km
Jotka 17/3 23:55 17/3 23:55 8 08:26 9,8 km/t 88:17 00:00 68:01 43,5 83 km 1018 km
Alta 18/3 04:45 8 04:50 10,3 km/t 93:07 68:01 42,2 50 km 1068 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 5min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:05 Skoganvarre 11/3 19:42 12/3 00:07 04:25
16:00 Tana 12/3 22:21 13/3 14:21 16:00