Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 04:48
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
184. Erlend Johannessen Sølve
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:14 14
Jotka 8/3 17:21 8/3 17:21 14 04:07 12,1 km/t 04:07 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 05:26 9/3 09:40 13 12:05 4,8 km/t 16:12 04:14 04:14 20,7 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 16:16 9/3 22:24 12 06:36 11,8 km/t 22:48 06:08 10:22 31,3 78 km 186 km
Tana 10/3 06:51 10/3 22:51 12 08:27 13,8 km/t 31:15 16:00 26:22 45,8 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 06:03 11/3 12:12 9 07:12 13,1 km/t 38:27 06:09 32:31 45,8 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 18:15 12/3 01:35 8 06:03 12,4 km/t 44:30 07:20 39:51 47,2 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 12:31 12/3 21:09 6 10:56 11,4 km/t 55:26 08:38 48:29 46,7 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 04:22 13/3 11:29 6 07:13 11,4 km/t 62:39 07:07 55:36 47,0 82 km 679 km
Sirbma 00:00 62:39 55:36 47,0 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 1min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:01 Skoganvarre 9/3 05:26 9/3 09:40 04:14
16:00 Tana 10/3 06:51 10/3 22:51 16:00
10:00 Karasjok