Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:43
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
182. Frode Holten Hitterdalen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:12 14
Jotka 8/3 17:14 8/3 17:14 14 04:02 12,4 km/t 04:02 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 04:23 9/3 08:51 14 11:09 5,2 km/t 15:11 04:28 04:28 22,7 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 15:14 9/3 21:53 14 06:23 12,2 km/t 21:34 06:39 11:07 34,0 78 km 186 km
Tana 10/3 06:06 10/3 22:06 14 08:13 14,2 km/t 29:47 16:00 27:07 47,7 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 04:52 11/3 11:19 11 06:46 13,9 km/t 36:33 06:27 33:34 47,9 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 17:33 06:14 12,0 km/t 42:47 33:34 44,0 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 3min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:03 Skoganvarre 9/3 04:23 9/3 08:51 04:28
16:00 Tana 10/3 06:06 10/3 22:06 16:00
10:00 Karasjok