Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:23
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
181. Juha Hokka Hannukainen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:11 14
Jotka 8/3 17:12 8/3 17:12 14 04:01 12,4 km/t 04:01 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 04:37 9/3 07:58 14 11:25 5,1 km/t 15:26 03:21 03:21 17,8 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 13:55 9/3 17:44 12 05:57 13,1 km/t 21:23 03:49 07:10 25,1 78 km 186 km
Tana 10/3 01:50 10/3 07:35 12 08:06 14,4 km/t 29:29 05:45 12:55 30,5 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 14:07 10/3 14:25 12 06:32 14,4 km/t 36:01 00:18 13:13 26,8 94 km 397 km
Kirkenes 10/3 21:10 11/3 14:11 9 06:45 11,1 km/t 42:46 17:01 30:14 41,4 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 00:24 12/3 07:21 9 10:13 12,2 km/t 52:59 06:57 37:11 41,2 125 km 597 km
Varangerbotn 00:00 52:59 37:11 41,2 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 4min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:04 Skoganvarre 9/3 04:37 9/3 07:51 03:14
16:00 Kirkenes 10/3 21:10 11/3 14:11 17:01
10:00 Karasjok