Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 04:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
175. Ola Martinsen Jeppedalen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:05 14
Jotka 8/3 17:04 8/3 17:04 14 03:59 12,6 km/t 03:59 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:10 9/3 00:25 14 04:06 14,1 km/t 08:05 03:15 03:15 28,7 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:32 9/3 12:16 12 07:07 11,0 km/t 15:12 04:44 07:59 34,4 78 km 186 km
Tana 9/3 21:21 10/3 13:21 11 09:05 12,9 km/t 24:17 16:00 23:59 49,7 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 20:20 11/3 02:09 10 06:59 13,5 km/t 31:16 05:49 29:48 48,8 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 08:23 11/3 14:08 10 06:14 12,0 km/t 37:30 05:45 35:33 48,7 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 00:23 12/3 07:57 8 10:15 12,2 km/t 47:45 07:34 43:07 47,5 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 14:34 12/3 20:58 6 06:37 12,4 km/t 54:22 06:24 49:31 47,7 82 km 679 km
Sirbma 13/3 03:28 13/3 07:06 6 06:30 11,4 km/t 60:52 03:38 53:09 46,6 74 km 753 km
Levajok 2 13/3 13:42 06:36 11,1 km/t 67:28 53:09 44,1 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 10min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:10 Skoganvarre 8/3 21:10 9/3 00:25 03:15
16:00 Tana 9/3 21:21 10/3 13:21 16:00
10:00 Karasjok