Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
178. Jon Børge Stina Hammernes
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:08 14
Jotka 8/3 17:03 8/3 17:03 14 03:55 12,8 km/t 03:55 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 20:58 9/3 00:07 14 03:55 14,8 km/t 07:50 03:09 03:09 28,7 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:11 9/3 13:00 13 07:04 11,0 km/t 14:54 05:49 08:58 37,6 78 km 186 km
Tana 9/3 21:53 08:53 13,2 km/t 23:47 08:58 27,4 117 km 303 km
Neiden 1 94 km 397 km
Kirkenes 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 7min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:07 Skoganvarre 8/3 20:58 9/3 00:07 03:09
16:00 Tana 9/3 21:53 10/3 13:25 15:32
10:00 Karasjok