Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:07
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
177. Hans-Peter Heis Poysbrunn
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:07 14
Jotka 8/3 18:26 8/3 18:26 14 05:19 9,4 km/t 05:19 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 09:12 14:46 3,9 km/t 20:05 00:00 0,0 58 km 108 km
Levajok 1 78 km 186 km
Tana 117 km 303 km
Neiden 1 94 km 397 km
Kirkenes 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 8min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:00  
03:08 Skoganvarre 9/3 09:12  
10:00 Karasjok