Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
22. juli 17:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
170. Ketil Reitan Narjordet Sluttplassering: 10
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 13:00 14
Jotka 8/3 16:56 8/3 16:56 14 03:56 12,7 km/t 03:56 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 20:49 9/3 00:49 14 03:53 14,9 km/t 07:49 04:00 04:00 33,9 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:16 9/3 13:31 13 06:27 12,1 km/t 14:16 06:15 10:15 41,8 78 km 186 km
Tana 9/3 22:29 10/3 14:29 12 08:58 13,0 km/t 23:14 16:00 26:15 53,0 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 21:23 11/3 02:19 11 06:54 13,6 km/t 30:08 04:56 31:11 50,9 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 08:32 11/3 14:43 9 06:13 12,1 km/t 36:21 06:11 37:22 50,7 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 00:46 12/3 06:46 8 10:03 12,4 km/t 46:24 06:00 43:22 48,3 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 13:50 12/3 18:59 8 07:04 11,6 km/t 53:28 05:09 48:31 47,6 82 km 679 km
Sirbma 13/3 02:02 13/3 07:39 8 07:03 10,5 km/t 60:31 05:37 54:08 47,2 74 km 753 km
Levajok 2 13/3 14:19 13/3 17:35 7 06:40 11,0 km/t 67:11 03:16 57:24 46,1 73 km 826 km
Karasjok 14/3 02:51 14/3 12:51 6 09:16 9,2 km/t 76:27 10:00 67:24 46,9 85 km 911 km
Jotka 14/3 20:50 14/3 20:51 6 07:59 10,4 km/t 84:26 00:01 67:25 44,4 83 km 994 km
Alta 15/3 01:17 6 04:26 11,3 km/t 88:52 67:25 43,1 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 15min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:15 Skoganvarre 8/3 20:49 9/3 00:49 04:00
16:00 Tana 9/3 22:29 10/3 14:29 16:00
10:00 Karasjok 14/3 02:51 14/3 12:51 10:00