Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 05:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
168. Maria Sparboe Tromsdalen Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:58 14
Jotka 8/3 17:04 8/3 17:04 14 04:06 12,2 km/t 04:06 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 22:02 9/3 03:55 14 04:58 11,7 km/t 09:04 05:53 05:53 39,4 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 10:16 9/3 16:33 13 06:21 12,3 km/t 15:25 06:17 12:10 44,1 78 km 186 km
Tana 10/3 02:06 10/3 08:58 12 09:33 12,3 km/t 24:58 06:52 19:02 43,3 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 16:22 11/3 09:00 11 07:24 12,7 km/t 32:22 16:38 35:40 52,4 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 15:10 11/3 20:28 11 06:10 12,2 km/t 38:32 05:18 40:58 51,5 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 10:11 12/3 16:35 10 13:43 9,1 km/t 52:15 06:24 47:22 47,5 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 22:59 13/3 03:22 10 06:24 12,8 km/t 58:39 04:23 51:45 46,9 82 km 679 km
Sirbma 13/3 09:52 13/3 14:18 10 06:30 11,4 km/t 65:09 04:26 56:11 46,3 74 km 753 km
Levajok 2 13/3 21:40 14/3 04:43 10 07:22 9,9 km/t 72:31 07:03 63:14 46,6 73 km 826 km
Karasjok 14/3 15:45 15/3 05:26 10 11:02 7,7 km/t 83:33 13:41 76:55 47,9 85 km 911 km
Jotka 15/3 12:30 15/3 12:35 10 07:04 11,7 km/t 90:37 00:05 77:00 45,9 83 km 994 km
Alta 15/3 16:39 10 04:04 12,3 km/t 94:41 77:00 44,9 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 17min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:17 Skoganvarre 8/3 22:02 9/3 03:55 05:53
16:00 Neiden 1 10/3 16:22 11/3 09:00 16:38
10:00 Karasjok 14/3 15:45 15/3 05:26 13:41