Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
3. mars 20:39
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
167. Harald Tunheim Alta Sluttplassering: 4

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 52min 8/3 16:49 8/3 16:49 0 14 / 14
2 Skoganvarre 3h 58min 8/3 20:47 9/3 00:11 3h 24min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 54min 9/3 07:05 9/3 12:33 5h 28min 14 / 12
4 Tana 8h 02min 9/3 20:35 10/3 00:26 3h 51min 12 / 11
5 Neiden 1 7h 11min 10/3 07:37 10/3 23:37 16h 00min 11 / 11
6 Kirkenes 5h 41min 11/3 05:18 11/3 09:46 4h 28min 11 / 10
7 Neiden 2 9h 03min 11/3 18:49 11/3 22:59 4h 10min 10 / 10
8 Varangerbotn 6h 00min 12/3 04:59 12/3 07:52 2h 53min 10 / 9
9 Sirbma 6h 30min 12/3 14:22 12/3 19:25 5h 03min 9 / 9
10 Levajok 2 7h 04min 13/3 02:29 13/3 02:34 5min 9 / 9
11 Karasjok 8h 44min 13/3 11:18 13/3 21:28 10h 10min 9 / 7
12 Jotka 10h 30min 14/3 07:58 14/3 08:00 2min 7 / 6

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 8/3 12:57 8/3 16:49 3h 52min 14 37 / 25
2 Jotka - Skoganvarre 8/3 16:49 8/3 20:47 3h 58min 14 25 / 6
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 00:11 9/3 07:05 6h 54min 14 2 / 1
4 Levajok 1 - Tana 9/3 12:33 9/3 20:35 8h 02min 12 8 / 4
5 Tana - Neiden 1 10/3 00:26 10/3 07:37 7h 11min 11 2 / 2
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 23:37 11/3 05:18 5h 41min 11 9 / 6
7 Kirkenes - Neiden 2 11/3 09:46 11/3 18:49 9h 03min 10 5 / 2
8 Neiden 2 - Varangerbotn 11/3 22:59 12/3 04:59 6h 00min 10 2 / 2
9 Varangerbotn - Sirbma 12/3 07:52 12/3 14:22 6h 30min 9 2 / 2
10 Sirbma - Levajok 2 12/3 19:25 13/3 02:29 7h 04min 9 3 / 4
11 Levajok 2 - Karasjok 13/3 02:34 13/3 11:18 8h 44min 9 4 / 4
12 Karasjok - Jotka 13/3 21:28 14/3 07:58 10h 30min 7 4 / 4
13 Jotka - Alta 14/3 08:00 14/3 14:11 6h 11min 6 4 / 4