Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:31
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
159. Espen Sønvisen Bech Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:49 14
Jotka 8/3 16:54 8/3 16:54 14 04:05 12,2 km/t 04:05 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:09 9/3 00:36 14 04:15 13,6 km/t 08:20 03:27 03:27 29,3 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:53 9/3 14:56 14 07:17 10,7 km/t 15:37 07:03 10:30 40,2 78 km 186 km
Tana 10/3 00:24 10/3 06:10 11 09:28 12,4 km/t 25:05 05:46 16:16 39,3 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 14:01 11/3 06:01 10 07:51 12,0 km/t 32:56 16:00 32:16 49,5 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 12:17 11/3 18:16 8 06:16 12,0 km/t 39:12 05:59 38:15 49,4 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 06:30 12/3 13:42 7 12:14 10,2 km/t 51:26 07:12 45:27 46,9 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 21:42 13/3 07:39 6 08:00 10,2 km/t 59:26 09:57 55:24 48,2 82 km 679 km
Sirbma 13/3 14:30 06:51 10,8 km/t 66:17 55:24 45,5 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 26min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:26 Skoganvarre 8/3 21:09 9/3 00:36 03:27
16:00 Neiden 1 10/3 14:01 11/3 06:01 16:00
10:00 Karasjok