Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:17
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
161. Catherine Fontaine Cheillé
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:51 14
Jotka 8/3 16:59 8/3 16:59 14 04:08 12,1 km/t 04:08 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 05:24 9/3 10:49 14 12:25 4,7 km/t 16:33 05:25 05:25 24,7 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 17:56 10/3 02:28 12 07:07 11,0 km/t 23:40 08:32 13:57 37,1 78 km 186 km
Tana 10/3 11:18 10/3 19:49 10 08:50 13,2 km/t 32:30 08:31 22:28 40,9 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 03:39 11/3 19:41 10 07:50 12,0 km/t 40:20 16:02 38:30 48,8 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 01:40 12/3 09:11 9 05:59 12,5 km/t 46:19 07:31 46:01 49,8 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 20:21 13/3 04:19 9 11:10 11,2 km/t 57:29 07:58 53:59 48,4 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 11:28 13/3 19:42 9 07:09 11,5 km/t 64:38 08:14 62:13 49,0 82 km 679 km
Sirbma 14/3 06:45 11:03 6,7 km/t 75:41 62:13 45,1 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 24min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:24 Skoganvarre 9/3 05:24 9/3 10:49 05:25
16:00 Neiden 1 11/3 03:39 11/3 19:41 16:02
10:00 Karasjok