Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 05:37
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
142. Bernd Helmich Alta

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 01min 8/3 16:33 8/3 16:33 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 17min 8/3 20:50 9/3 00:56 4h 06min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 49min 9/3 07:45 9/3 12:47 5h 02min 14 / 13
4 Tana 8h 31min 9/3 21:18 10/3 13:18 16h 00min 13 / 13
5 Neiden 1 6h 34min 10/3 19:52 10/3 23:25 3h 33min 13 / 13
6 Kirkenes 6h 23min 11/3 05:48 11/3 10:47 4h 59min 13 / 11
7 Neiden 2 11h 33min 11/3 22:20 12/3 03:28 5h 08min 11 / 9
8 Varangerbotn 6h 47min 12/3 10:15 12/3 13:51 3h 36min 9 / 9
9 Sirbma 7h 41min 12/3 21:32 13/3 03:26 5h 54min 9 / 7
10 Levajok 2 8h 13min 13/3 11:39 13/3 11:44 5min 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 8/3 12:32 8/3 16:33 4h 01min 14 12 / 11
2 Jotka - Skoganvarre 8/3 16:33 8/3 20:50 4h 17min 14 11 / 12
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 00:56 9/3 07:45 6h 49min 14 22 / 18
4 Levajok 1 - Tana 9/3 12:47 9/3 21:18 8h 31min 13 14 / 11
5 Tana - Neiden 1 10/3 13:18 10/3 19:52 6h 34min 13 27 / 24
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 23:25 11/3 05:48 6h 23min 13 8 / 8
7 Kirkenes - Neiden 2 11/3 10:47 11/3 22:20 11h 33min 11 8 / 10
8 Neiden 2 - Varangerbotn 12/3 03:28 12/3 10:15 6h 47min 9 8 / 8
9 Varangerbotn - Sirbma 12/3 13:51 12/3 21:32 7h 41min 9 7 / 7
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 03:26 13/3 11:39 8h 13min 7 7 / 9
11 Levajok 2 - Karasjok 13/3 11:44   0 7 8 /