Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
22. juni 21:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
142. Bernd Helmich Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:32 14
Jotka 8/3 16:33 8/3 16:33 14 04:01 12,4 km/t 04:01 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 20:50 9/3 00:56 14 04:17 13,5 km/t 08:18 04:06 04:06 33,1 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:45 9/3 12:47 13 06:49 11,4 km/t 15:07 05:02 09:08 37,7 78 km 186 km
Tana 9/3 21:18 10/3 13:18 13 08:31 13,7 km/t 23:38 16:00 25:08 51,5 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 19:52 10/3 23:25 13 06:34 14,3 km/t 30:12 03:33 28:41 48,7 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 05:48 11/3 10:47 11 06:23 11,7 km/t 36:35 04:59 33:40 47,9 75 km 472 km
Neiden 2 11/3 22:20 12/3 03:28 9 11:33 10,8 km/t 48:08 05:08 38:48 44,6 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 10:15 12/3 13:51 9 06:47 12,1 km/t 54:55 03:36 42:24 43,6 82 km 679 km
Sirbma 12/3 21:32 13/3 03:26 7 07:41 9,6 km/t 62:36 05:54 48:18 43,6 74 km 753 km
Levajok 2 13/3 11:39 13/3 11:44 7 08:13 8,9 km/t 70:49 00:05 48:23 40,6 73 km 826 km
Karasjok 00:00 70:49 48:23 40,6 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 43min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:43 Skoganvarre 8/3 20:50 9/3 00:56 04:06
16:00 Tana 9/3 21:18 10/3 13:18 16:00
10:00 Karasjok