Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
164. Stein Håvard Fjestad Stange
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:54 14
Jotka 8/3 16:51 8/3 16:51 14 03:57 12,7 km/t 03:57 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:00 9/3 01:06 14 04:09 14,0 km/t 08:06 04:06 04:06 33,6 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:56 9/3 13:05 14 06:50 11,4 km/t 14:56 05:09 09:15 38,2 78 km 186 km
Tana 9/3 21:51 10/3 13:51 13 08:46 13,3 km/t 23:42 16:00 25:15 51,6 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 20:29 10/3 23:11 12 06:38 14,2 km/t 30:20 02:42 27:57 48,0 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 05:55 11/3 12:52 9 06:44 11,1 km/t 37:04 06:57 34:54 48,5 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 00:10 12/3 06:12 8 11:18 11,1 km/t 48:22 06:02 40:56 45,8 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 13:07 12/3 19:01 8 06:55 11,9 km/t 55:17 05:54 46:50 45,9 82 km 679 km
Sirbma 13/3 01:36 13/3 07:15 8 06:35 11,2 km/t 61:52 05:39 52:29 45,9 74 km 753 km
Levajok 2 13/3 14:10 13/3 14:20 8 06:55 10,6 km/t 68:47 00:10 52:39 43,4 73 km 826 km
Karasjok 14/3 16:20 15/3 07:33 6 26:00 3,3 km/t 94:47 15:13 67:52 41,7 85 km 911 km
Jotka 00:00 94:47 67:52 41,7 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 21min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:21 Skoganvarre 8/3 21:00 9/3 01:06 04:06
16:00 Tana 9/3 21:51 10/3 13:51 16:00
10:00 Karasjok 13/3 16:20 15/3 07:33 39:13