Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 02:16
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
145. Kari Thomassen Tana
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:35 14
Jotka 8/3 16:53 8/3 20:00 14 04:18 11,6 km/t 04:18 03:07 03:07 42,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 05:11 9/3 09:42 14 09:11 6,3 km/t 13:29 04:31 07:38 36,1 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 16:08 9/3 21:48 14 06:26 12,1 km/t 19:55 05:40 13:18 40,0 78 km 186 km
Tana 10/3 07:34 11/3 02:23 12 09:46 12,0 km/t 29:41 18:49 32:07 52,0 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 10:28 11/3 18:12 10 08:05 11,6 km/t 37:46 07:44 39:51 51,3 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 00:23 12/3 09:48 9 06:11 12,1 km/t 43:57 09:25 49:16 52,9 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 00:16 14:28 8,6 km/t 58:25 49:16 45,8 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 40min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:40 Skoganvarre 9/3 05:11 9/3 09:42 04:31
16:00 Tana 10/3 07:34 11/3 02:23 18:49
10:00 Karasjok