Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 02:11
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
144. Per Weddegjerde Sunnmøre Sluttplassering: 19
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:34 14
Jotka 8/3 16:38 8/3 16:38 14 04:04 12,3 km/t 04:04 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:07 9/3 01:37 14 04:29 12,9 km/t 08:33 04:30 04:30 34,5 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 08:30 9/3 14:18 14 06:53 11,3 km/t 15:26 05:48 10:18 40,0 78 km 186 km
Tana 9/3 23:43 10/3 15:43 13 09:25 12,4 km/t 24:51 16:00 26:18 51,4 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 23:36 11/3 06:11 13 07:53 11,9 km/t 32:44 06:35 32:53 50,1 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 12:58 11/3 19:03 11 06:47 11,1 km/t 39:31 06:05 38:58 49,6 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 06:23 12/3 12:21 11 11:20 11,0 km/t 50:51 05:58 44:56 46,9 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 19:39 13/3 04:35 9 07:18 11,2 km/t 58:09 08:56 53:52 48,1 82 km 679 km
Sirbma 13/3 10:49 13/3 16:03 9 06:14 11,9 km/t 64:23 05:14 59:06 47,9 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 02:30 14/3 09:50 9 10:27 7,0 km/t 74:50 07:20 66:26 47,0 73 km 826 km
Karasjok 14/3 18:49 15/3 08:34 8 08:59 9,5 km/t 83:49 13:45 80:11 48,9 85 km 911 km
Jotka 15/3 17:30 15/3 19:16 8 08:56 9,3 km/t 92:45 01:46 81:57 46,9 83 km 994 km
Alta 15/3 23:50 8 04:34 10,9 km/t 97:19 81:57 45,7 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 41min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:41 Skoganvarre 8/3 21:07 9/3 01:37 04:30
16:00 Tana 9/3 23:43 10/3 15:44 16:01
10:00 Karasjok 14/3 18:49 15/3 08:34 13:45