Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 04:17
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
155. Jan Øystein Dervo Nesseby

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 01min 8/3 16:46 8/3 16:46 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 20min 8/3 21:06 9/3 01:10 4h 04min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 41min 9/3 07:51 9/3 11:55 4h 04min 14 / 13
4 Tana 9h 00min 9/3 20:55 10/3 12:55 16h 00min 13 / 11
5 Neiden 1 7h 11min 10/3 20:06 11/3 03:02 6h 56min 11 / 9
6 Kirkenes 6h 16min 11/3 09:18 11/3 16:24 7h 06min 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 8/3 12:45 8/3 16:46 4h 01min 14 25 / 21
2 Jotka - Skoganvarre 8/3 16:46 8/3 21:06 4h 20min 14 21 / 26
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 01:10 9/3 07:51 6h 41min 14 25 / 19
4 Levajok 1 - Tana 9/3 11:55 9/3 20:55 9h 00min 13 3 / 7
5 Tana - Neiden 1 10/3 12:55 10/3 20:06 7h 11min 11 23 / 25
6 Neiden 1 - Kirkenes 11/3 03:02 11/3 09:18 6h 16min 9 21 / 22
7 Kirkenes - Neiden 2 11/3 16:24 12/3 06:31 14h 07min 9 25 / 29