Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 04:19
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
155. Jan Øystein Dervo Nesseby
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:45 14
Jotka 8/3 16:46 8/3 16:46 14 04:01 12,4 km/t 04:01 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:06 9/3 01:10 14 04:20 13,4 km/t 08:21 04:04 04:04 32,8 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:51 9/3 11:55 13 06:41 11,7 km/t 15:02 04:04 08:08 35,1 78 km 186 km
Tana 9/3 20:55 10/3 12:55 11 09:00 13,0 km/t 24:02 16:00 24:08 50,1 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 20:06 11/3 03:02 9 07:11 13,1 km/t 31:13 06:56 31:04 49,9 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 09:18 11/3 16:24 9 06:16 12,0 km/t 37:29 07:06 38:10 50,5 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 06:31 14:07 8,9 km/t 51:36 38:10 42,5 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 30min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:30 Skoganvarre 8/3 21:06 9/3 01:10 04:04
16:00 Tana 9/3 20:55 10/3 12:55 16:00
10:00 Karasjok