Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 02:58
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
148. Ingebrigt Storli Kvikne Sluttplassering: 13
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:38 14
Jotka 8/3 17:03 8/3 17:03 14 04:25 11,3 km/t 04:25 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 20:55 9/3 01:45 14 03:52 15,0 km/t 08:17 04:50 04:50 36,8 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 08:17 9/3 13:54 14 06:32 11,9 km/t 14:49 05:37 10:27 41,4 78 km 186 km
Tana 9/3 22:38 10/3 14:38 13 08:44 13,4 km/t 23:33 16:00 26:27 52,9 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 21:47 11/3 03:54 10 07:09 13,1 km/t 30:42 06:07 32:34 51,5 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 09:44 11/3 17:44 9 05:50 12,9 km/t 36:32 08:00 40:34 52,6 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 04:29 12/3 10:46 9 10:45 11,6 km/t 47:17 06:17 46:51 49,8 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 17:47 12/3 23:22 9 07:01 11,7 km/t 54:18 05:35 52:26 49,1 82 km 679 km
Sirbma 13/3 06:10 13/3 11:46 8 06:48 10,9 km/t 61:06 05:36 58:02 48,7 74 km 753 km
Levajok 2 13/3 18:36 13/3 22:42 7 06:50 10,7 km/t 67:56 04:06 62:08 47,8 73 km 826 km
Karasjok 14/3 07:52 14/3 17:53 6 09:10 9,3 km/t 77:06 10:01 72:09 48,3 85 km 911 km
Jotka 15/3 02:30 15/3 02:30 6 08:37 9,6 km/t 85:43 00:00 72:09 45,7 83 km 994 km
Alta 15/3 07:06 6 04:36 10,9 km/t 90:19 72:09 44,4 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 37min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:37 Skoganvarre 8/3 20:55 9/3 01:45 04:50
16:00 Tana 9/3 22:38 10/3 14:38 16:00
10:00 Karasjok 14/3 07:52 14/3 17:53 10:01