Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 02:31
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
156. Sébastien Vergnaud Muodoslompolo
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:46 14
Jotka 8/3 16:43 8/3 16:43 14 03:57 12,7 km/t 03:57 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 20:51 9/3 00:43 14 04:08 14,0 km/t 08:05 03:52 03:52 32,4 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 07:35 9/3 13:17 14 06:52 11,4 km/t 14:57 05:42 09:34 39,0 78 km 186 km
Tana 9/3 22:09 10/3 03:19 13 08:52 13,2 km/t 23:49 05:10 14:44 38,2 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 10:56 11/3 03:01 11 07:37 12,3 km/t 31:26 16:05 30:49 49,5 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 09:07 11/3 14:49 9 06:06 12,3 km/t 37:32 05:42 36:31 49,3 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 01:33 12/3 07:55 7 10:44 11,6 km/t 48:16 06:22 42:53 47,0 125 km 597 km
Varangerbotn 00:00 48:16 42:53 47,0 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 29min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:29 Skoganvarre 8/3 20:51 9/3 00:43 03:52
16:00 Neiden 1 10/3 10:56 11/3 03:01 16:05
10:00 Karasjok