Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:27
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
139. Leif Herleiksplass Nesseby
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:29 14
Jotka 8/3 16:23 8/3 16:23 14 03:54 12,8 km/t 03:54 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 20:54 9/3 03:00 14 04:31 12,8 km/t 08:25 06:06 06:06 42,0 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 09:11 9/3 15:29 12 06:11 12,6 km/t 14:36 06:18 12:24 45,9 78 km 186 km
Tana 9/3 23:24 10/3 06:12 12 07:55 14,8 km/t 22:31 06:48 19:12 46,0 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 13:21 11/3 05:22 11 07:09 13,1 km/t 29:40 16:01 35:13 54,3 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 11:13 11/3 18:22 11 05:51 12,8 km/t 35:31 07:09 42:22 54,4 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 06:45 12/3 16:23 10 12:23 10,1 km/t 47:54 09:38 52:00 52,1 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 00:18 13/3 09:53 10 07:55 10,4 km/t 55:49 09:35 61:35 52,5 82 km 679 km
Sirbma 13/3 17:02 14/3 00:18 9 07:09 10,3 km/t 62:58 07:16 68:51 52,2 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 17:10 16:52 4,3 km/t 79:50 68:51 46,3 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 46min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:46 Skoganvarre 8/3 20:54 9/3 03:00 06:06
16:00 Neiden 1 10/3 13:21 11/3 05:22 16:01
10:00 Karasjok