Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
20. mai 16:41
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
134. Miquel-Angel Martinez Barcelona

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 06min 8/3 16:30 8/3 16:30 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 47min 8/3 21:17 9/3 01:26 4h 09min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 30min 9/3 08:56 9/3 14:40 5h 44min 14 / 14
4 Tana 9h 37min 10/3 00:17 10/3 05:59 5h 42min 14 / 12
5 Neiden 1 8h 02min 10/3 14:01 11/3 06:01 16h 00min 12 / 11
6 Kirkenes 6h 12min 11/3 12:13 11/3 17:54 5h 41min 11 / 11
7 Neiden 2 13h 13min 12/3 07:07 12/3 15:35 8h 28min 11 / 9
8 Varangerbotn 8h 12min 12/3 23:47 13/3 06:39 6h 52min 9 / 8
9 Sirbma 7h 32min 13/3 14:11 13/3 20:14 6h 03min 8 / 8
10 Levajok 2 15h 48min 14/3 12:02 14/3 17:34 5h 32min 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 8/3 12:24 8/3 16:30 4h 06min 14 4 / 8
2 Jotka - Skoganvarre 8/3 16:30 8/3 21:17 4h 47min 14 8 / 33
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 01:26 9/3 08:56 7h 30min 14 28 / 33
4 Levajok 1 - Tana 9/3 14:40 10/3 00:17 9h 37min 14 30 / 31
5 Tana - Neiden 1 10/3 05:59 10/3 14:01 8h 02min 12 13 / 14
6 Neiden 1 - Kirkenes 11/3 06:01 11/3 12:13 6h 12min 11 30 / 30
7 Kirkenes - Neiden 2 11/3 17:54 12/3 07:07 13h 13min 11 28 / 32
8 Neiden 2 - Varangerbotn 12/3 15:35 12/3 23:47 8h 12min 9 29 / 28
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 06:39 13/3 14:11 7h 32min 8 27 / 27
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 20:14 14/3 12:02 15h 48min 8 26 / 25
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 17:34   0 8 24 /