Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
22. juli 16:42
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
134. Miquel-Angel Martinez Barcelona
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:24 14
Jotka 8/3 16:30 8/3 16:30 14 04:06 12,2 km/t 04:06 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:17 9/3 01:26 14 04:47 12,1 km/t 08:53 04:09 04:09 31,8 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 08:56 9/3 14:40 14 07:30 10,4 km/t 16:23 05:44 09:53 37,6 78 km 186 km
Tana 10/3 00:17 10/3 05:59 12 09:37 12,2 km/t 26:00 05:42 15:35 37,5 117 km 303 km
Neiden 1 10/3 14:01 11/3 06:01 11 08:02 11,7 km/t 34:02 16:00 31:35 48,1 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 12:13 11/3 17:54 11 06:12 12,1 km/t 40:14 05:41 37:16 48,1 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 07:07 12/3 15:35 9 13:13 9,5 km/t 53:27 08:28 45:44 46,1 125 km 597 km
Varangerbotn 12/3 23:47 13/3 06:39 8 08:12 10,0 km/t 61:39 06:52 52:36 46,0 82 km 679 km
Sirbma 13/3 14:11 13/3 20:14 8 07:32 9,8 km/t 69:11 06:03 58:39 45,9 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 12:02 14/3 17:34 8 15:48 4,6 km/t 84:59 05:32 64:11 43,0 73 km 826 km
Karasjok 00:00 84:59 64:11 43,0 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 51min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:51 Skoganvarre 8/3 21:17 9/3 01:26 04:09
16:00 Neiden 1 10/3 14:01 11/3 06:01 16:00
10:00 Karasjok