Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
20. mai 17:40
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
169. Marçal Rocias Palau Catalunya
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:59 14
Jotka 8/3 17:18 8/3 17:18 14 04:19 11,6 km/t 04:19 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 05:28 9/3 09:41 14 12:10 4,8 km/t 16:29 04:13 04:13 20,4 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 17:18 07:37 10,2 km/t 24:06 04:13 14,9 78 km 186 km
Tana 117 km 303 km
Neiden 1 94 km 397 km
Kirkenes 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 16min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:00  
03:16 Skoganvarre 9/3 05:28 9/3 09:41 04:13
10:00 Karasjok