Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 03:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
153. Kjell Brennodden Folldal

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 54min 8/3 16:37 8/3 16:37 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 24min 8/3 21:01 9/3 00:52 3h 51min 14 / 13
3 Levajok 1 6h 41min 9/3 07:33 9/3 12:33 5h 00min 13 / 13
4 Tana 8h 15min 9/3 20:48 10/3 01:07 4h 19min 13 / 13
5 Neiden 1 7h 05min 10/3 08:12 11/3 00:12 16h 00min 13 / 11
6 Kirkenes 6h 00min 11/3 06:12 11/3 10:49 4h 37min 11 / 10
7 Neiden 2 15h 19min 12/3 02:08 12/3 10:22 8h 14min 10 / 7
8 Varangerbotn 7h 39min 12/3 18:01 13/3 02:31 8h 30min 7 / 7
9 Sirbma 7h 06min 13/3 09:37 13/3 14:08 4h 31min 7 / 7
10 Levajok 2 8h 47min 13/3 22:55 14/3 06:48 7h 53min 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 8/3 12:43 8/3 16:37 3h 54min 14 23 / 12
2 Jotka - Skoganvarre 8/3 16:37 8/3 21:01 4h 24min 14 12 / 24
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 00:52 9/3 07:33 6h 41min 13 21 / 13
4 Levajok 1 - Tana 9/3 12:33 9/3 20:48 8h 15min 13 8 / 6
5 Tana - Neiden 1 10/3 01:07 10/3 08:12 7h 05min 13 4 / 4
6 Neiden 1 - Kirkenes 11/3 00:12 11/3 06:12 6h 00min 11 12 / 11
7 Kirkenes - Neiden 2 11/3 10:49 12/3 02:08 15h 19min 10 10 / 21
8 Neiden 2 - Varangerbotn 12/3 10:22 12/3 18:01 7h 39min 7 21 / 21
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 02:31 13/3 09:37 7h 06min 7 24 / 24
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 14:08 13/3 22:55 8h 47min 7 22 / 23
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 06:48   0 7 21 /