Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
19. juli 04:28
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
162. Lars Monsen Østfold Sluttplassering: 17

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 56min 8/3 16:48 8/3 16:48 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 08min 8/3 20:56 9/3 01:49 4h 53min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 29min 9/3 08:18 9/3 13:21 5h 03min 14 / 14
4 Tana 8h 53min 9/3 22:14 10/3 14:20 16h 06min 14 / 14
5 Neiden 1 6h 59min 10/3 21:19 11/3 01:20 4h 01min 14 / 11
6 Kirkenes 6h 43min 11/3 08:03 11/3 08:31 28min 11 / 10
7 Neiden 2 17h 40min 12/3 02:11 12/3 10:44 8h 33min 10 / 9
8 Varangerbotn 7h 41min 12/3 18:25 12/3 23:17 4h 52min 9 / 9
9 Sirbma 7h 38min 13/3 06:55 13/3 13:25 6h 30min 9 / 9
10 Levajok 2 8h 03min 13/3 21:28 14/3 07:02 9h 34min 9 / 8
11 Karasjok 8h 32min 14/3 15:34 15/3 02:10 10h 36min 8 / 7
12 Jotka 8h 05min 15/3 10:15 15/3 10:15 0 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 8/3 12:52 8/3 16:48 3h 56min 14 32 / 23
2 Jotka - Skoganvarre 8/3 16:48 8/3 20:56 4h 08min 14 23 / 18
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 01:49 9/3 08:18 6h 29min 14 31 / 26
4 Levajok 1 - Tana 9/3 13:21 9/3 22:14 8h 53min 14 22 / 21
5 Tana - Neiden 1 10/3 14:20 10/3 21:19 6h 59min 14 33 / 29
6 Neiden 1 - Kirkenes 11/3 01:20 11/3 08:03 6h 43min 11 14 / 15
7 Kirkenes - Neiden 2 11/3 08:31 12/3 02:11 17h 40min 10 1 / 23
8 Neiden 2 - Varangerbotn 12/3 10:44 12/3 18:25 7h 41min 9 22 / 23
9 Varangerbotn - Sirbma 12/3 23:17 13/3 06:55 7h 38min 9 22 / 22
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 13:25 13/3 21:28 8h 03min 9 21 / 21
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 07:02 14/3 15:34 8h 32min 8 22 / 17
12 Karasjok - Jotka 15/3 02:10 15/3 10:15 8h 05min 7 17 / 17
13 Jotka - Alta 15/3 10:15 15/3 14:28 4h 13min 7 17 / 17