Reload
FL1000 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:21
Siste oppdatering: 15. mars 2014
28. mai 03:04
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
165. Dag Broch Tana
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 12:55 14
Jotka 8/3 16:58 8/3 16:58 14 04:03 12,3 km/t 04:03 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 21:18 9/3 00:40 13 04:20 13,4 km/t 08:23 03:22 03:22 28,7 58 km 108 km
Levajok 1 9/3 08:18 9/3 12:04 12 07:38 10,2 km/t 16:01 03:46 07:08 30,8 78 km 186 km
Tana 10/3 02:51 10/3 18:53 11 14:47 7,9 km/t 30:48 16:02 23:10 42,9 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 02:48 11/3 09:01 10 07:55 11,9 km/t 38:43 06:13 29:23 43,1 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 16:40 11/3 22:30 10 07:39 9,8 km/t 46:22 05:50 35:13 43,2 75 km 472 km
Neiden 2 00:00 46:22 35:13 43,2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 20min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:20 Skoganvarre 8/3 21:18 9/3 00:40 03:22
16:00 Tana 10/3 02:51 10/3 18:53 16:02
10:00 Karasjok