Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
12. juni 23:42
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
135. Jon Børge Stina Hammernes
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 13:08 14
Jotka 9/3 17:07 9/3 17:07 14 03:59 12,6 km/t 03:59 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 21:33 10/3 00:48 14 04:26 13,1 km/t 08:25 03:15 03:15 27,9 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 06:55 10/3 13:19 14 06:07 12,8 km/t 14:32 06:24 09:39 39,9 78 km 186 km
Tana 10/3 22:09 11/3 04:20 12 08:50 13,2 km/t 23:22 06:11 15:50 40,4 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 11:26 11/3 16:10 11 07:06 13,2 km/t 30:28 04:44 20:34 40,3 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 22:26 12/3 14:33 11 06:16 12,0 km/t 36:44 16:07 36:41 50,0 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 00:11 13/3 04:38 10 09:38 13,0 km/t 46:22 04:27 41:08 47,0 125 km 597 km
Varangerbotn 00:00 46:22 41:08 47,0 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 1min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:01 Kirkenes 11/3 22:26 12/3 14:33 16:07
08:00 Karasjok