Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
12. juni 22:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
133. Yngve Fagerli Skien Sluttplassering: 23
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 13:06 14
Jotka 9/3 16:54 9/3 16:54 14 03:48 13,2 km/t 03:48 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 21:21 10/3 02:38 14 04:27 13,0 km/t 08:15 05:17 05:17 39,0 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 09:05 10/3 14:02 14 06:27 12,1 km/t 14:42 04:57 10:14 41,0 78 km 186 km
Tana 10/3 22:53 11/3 04:15 14 08:51 13,2 km/t 23:33 05:22 15:36 39,8 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 11:22 12/3 03:25 13 07:07 13,2 km/t 30:40 16:03 31:39 50,8 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 09:17 12/3 12:53 12 05:52 12,8 km/t 36:32 03:36 35:15 49,1 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 01:04 13/3 10:15 10 12:11 10,3 km/t 48:43 09:11 44:26 47,7 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 16:51 14/3 04:35 10 06:36 12,4 km/t 55:19 11:44 56:10 50,4 82 km 679 km
Sirbma 14/3 10:35 14/3 15:37 10 06:00 12,3 km/t 61:19 05:02 61:12 50,0 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 21:31 15/3 06:16 10 05:54 12,4 km/t 67:13 08:45 69:57 51,0 73 km 826 km
Karasjok 15/3 12:30 15/3 20:42 8 06:14 13,6 km/t 73:27 08:12 78:09 51,6 85 km 911 km
Jotka 16/3 04:49 16/3 04:49 8 08:07 10,2 km/t 81:34 00:00 78:09 48,9 83 km 994 km
Alta 16/3 09:20 8 04:31 11,1 km/t 86:05 78:09 47,6 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 3min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:03 Neiden 1 11/3 11:22 12/3 03:25 16:03
08:00 Karasjok 15/3 12:30 15/3 20:42 08:12