Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
28. mai 02:25
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
96. Jean Philippe Pontier Saint amans soult Sluttplassering: 20
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:29 14
Jotka 9/3 16:25 9/3 16:25 14 03:56 12,7 km/t 03:56 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 21:01 10/3 01:56 14 04:36 12,6 km/t 08:32 04:55 04:55 36,6 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 08:05 10/3 14:02 14 06:09 12,7 km/t 14:41 05:57 10:52 42,5 78 km 186 km
Tana 10/3 22:55 11/3 05:28 14 08:53 13,2 km/t 23:34 06:33 17:25 42,5 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 12:22 12/3 05:02 14 06:54 13,6 km/t 30:28 16:40 34:05 52,8 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 10:12 12/3 16:38 12 05:10 14,5 km/t 35:38 06:26 40:31 53,2 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 02:31 13/3 07:10 10 09:53 12,6 km/t 45:31 04:39 45:10 49,8 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 13:59 13/3 21:46 9 06:49 12,0 km/t 52:20 07:47 52:57 50,3 82 km 679 km
Sirbma 14/3 04:44 14/3 10:56 9 06:58 10,6 km/t 59:18 06:12 59:09 49,9 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 18:37 15/3 05:22 9 07:41 9,5 km/t 66:59 10:45 69:54 51,1 73 km 826 km
Karasjok 15/3 12:08 15/3 20:08 9 06:46 12,6 km/t 73:45 08:00 77:54 51,4 85 km 911 km
Jotka 16/3 03:34 16/3 03:34 9 07:26 11,2 km/t 81:11 00:00 77:54 49,0 83 km 994 km
Alta 16/3 07:39 9 04:05 12,2 km/t 85:16 77:54 47,7 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 40min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:40 Neiden 1 11/3 12:22 12/3 05:02 16:40
08:00 Karasjok 15/3 12:08 15/3 20:08 08:00