Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
12. juni 23:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
97. Bernt Walseth Alta Sluttplassering: 28
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:30 14
Jotka 9/3 16:26 9/3 16:26 14 03:56 12,7 km/t 03:56 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 20:55 10/3 02:26 14 04:29 12,9 km/t 08:25 05:31 05:31 39,6 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 09:04 10/3 16:50 12 06:38 11,8 km/t 15:03 07:46 13:17 46,9 78 km 186 km
Tana 11/3 01:45 11/3 12:13 11 08:55 13,1 km/t 23:58 10:28 23:45 49,8 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 19:13 12/3 12:04 11 07:00 13,4 km/t 30:58 16:51 40:36 56,7 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 17:52 12/3 23:23 10 05:48 12,9 km/t 36:46 05:31 46:07 55,6 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 09:14 13/3 18:34 9 09:51 12,7 km/t 46:37 09:20 55:27 54,3 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 01:04 14/3 09:25 9 06:30 12,6 km/t 53:07 08:21 63:48 54,6 82 km 679 km
Sirbma 14/3 15:21 15/3 02:12 9 05:56 12,5 km/t 59:03 10:51 74:39 55,8 74 km 753 km
Levajok 2 15/3 08:21 15/3 11:15 9 06:09 11,9 km/t 65:12 02:54 77:33 54,3 73 km 826 km
Karasjok 15/3 17:44 16/3 01:57 8 06:29 13,1 km/t 71:41 08:13 85:46 54,5 85 km 911 km
Jotka 16/3 09:20 16/3 09:20 8 07:23 11,2 km/t 79:04 00:00 85:46 52,0 83 km 994 km
Alta 16/3 13:30 8 04:10 12,0 km/t 83:14 85:46 50,7 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 39min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:39 Neiden 1 11/3 19:13 12/3 12:04 16:51
08:00 Karasjok 15/3 17:44 16/3 01:57 08:13