Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
22. juli 17:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
88. Kristian Walseth Alta Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:21 14
Jotka 9/3 16:11 9/3 16:11 14 03:50 13,0 km/t 03:50 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 20:22 10/3 00:14 14 04:11 13,9 km/t 08:01 03:52 03:52 32,5 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 06:08 10/3 11:07 13 05:54 13,2 km/t 13:55 04:59 08:51 38,9 78 km 186 km
Tana 10/3 20:30 11/3 01:30 12 09:23 12,5 km/t 23:18 05:00 13:51 37,3 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 08:49 11/3 13:04 12 07:19 12,8 km/t 30:37 04:15 18:06 37,2 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 19:41 12/3 12:30 12 06:37 11,3 km/t 37:14 16:49 34:55 48,4 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 22:19 13/3 02:02 12 09:49 12,7 km/t 47:03 03:43 38:38 45,1 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 08:29 13/3 08:39 10 06:27 12,7 km/t 53:30 00:10 38:48 42,0 82 km 679 km
Sirbma 13/3 17:28 14/3 00:26 10 08:49 8,4 km/t 62:19 06:58 45:46 42,3 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 08:39 14/3 08:56 9 08:13 8,9 km/t 70:32 00:17 46:03 39,5 73 km 826 km
Karasjok 14/3 17:58 15/3 02:01 9 09:02 9,4 km/t 79:34 08:03 54:06 40,5 85 km 911 km
Jotka 15/3 12:19 15/3 12:19 9 10:18 8,1 km/t 89:52 00:00 54:06 37,6 83 km 994 km
Alta 15/3 17:03 9 04:44 10,6 km/t 94:36 54:06 36,4 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 48min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:48 Kirkenes 11/3 19:41 12/3 12:30 16:49
08:00 Karasjok 14/3 17:58 15/3 02:01 08:03