Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
28. mai 04:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
115. Sigrid Ekran Lomsjødalen Sluttplassering: 5
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:48 14
Jotka 9/3 16:33 9/3 16:33 14 03:45 13,3 km/t 03:45 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 20:42 10/3 00:36 14 04:09 14,0 km/t 07:54 03:54 03:54 33,1 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 06:10 10/3 09:20 14 05:34 14,0 km/t 13:28 03:10 07:04 34,4 78 km 186 km
Tana 10/3 19:16 11/3 00:28 13 09:56 11,8 km/t 23:24 05:12 12:16 34,4 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 08:19 12/3 00:40 11 07:51 12,0 km/t 31:15 16:21 28:37 47,8 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 06:27 12/3 10:35 11 05:47 13,0 km/t 37:02 04:08 32:45 46,9 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 22:39 13/3 06:46 8 12:04 10,4 km/t 49:06 08:07 40:52 45,4 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 12:37 13/3 15:34 8 05:51 14,0 km/t 54:57 02:57 43:49 44,4 82 km 679 km
Sirbma 13/3 21:41 14/3 00:50 8 06:07 12,1 km/t 61:04 03:09 46:58 43,5 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 07:29 14/3 09:38 8 06:39 11,0 km/t 67:43 02:09 49:07 42,0 73 km 826 km
Karasjok 14/3 16:19 15/3 00:19 7 06:41 12,7 km/t 74:24 08:00 57:07 43,4 85 km 911 km
Jotka 15/3 07:53 15/3 07:53 7 07:34 11,0 km/t 81:58 00:00 57:07 41,1 83 km 994 km
Alta 15/3 12:20 7 04:27 11,2 km/t 86:25 57:07 39,8 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 21min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:21 Neiden 1 11/3 08:19 12/3 00:40 16:21
08:00 Karasjok 14/3 16:19 15/3 00:19 08:00