Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
23. februar 15:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
94. Tore Bergby Luksefjell

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 52min 9/3 16:19 9/3 16:19 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 32min 9/3 20:51 10/3 00:38 3h 47min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 54min 10/3 07:32 10/3 12:48 5h 16min 14 / 14
4 Tana 9h 35min 10/3 22:23 11/3 03:36 5h 13min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 29min 11/3 11:05 12/3 03:53 16h 48min 14 / 14
6 Kirkenes 5h 57min 12/3 09:50 12/3 16:34 6h 44min 14 / 11
7 Neiden 2 9h 59min 13/3 02:33 13/3 09:08 6h 35min 11 / 11
8 Varangerbotn 6h 06min 13/3 15:14 13/3 21:04 5h 50min 11 / 11

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:27 9/3 16:19 3h 52min 14 14 / 8
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:19 9/3 20:51 4h 32min 14 8 / 13
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 00:38 10/3 07:32 6h 54min 14 19 / 26
4 Levajok 1 - Tana 10/3 12:48 10/3 22:23 9h 35min 14 23 / 25
5 Tana - Neiden 1 11/3 03:36 11/3 11:05 7h 29min 14 18 / 16
6 Neiden 1 - Kirkenes 12/3 03:53 12/3 09:50 5h 57min 14 26 / 27
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 16:34 13/3 02:33 9h 59min 11 36 / 36
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 09:08 13/3 15:14 6h 06min 11 29 / 26
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 21:04 14/3 03:32 6h 28min 11 23 / 22